Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky, E-SHOP, DOMESTAV s.r.o.

obchodní korporace DOMESTAV s.r.o., IČO: 63479711, se sídlem Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20757, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese:

 • www.domestav.cz,
 • www.domestav.sk,
 • www. domestav.de,
 • www.domestav.at,
 • www.domestav.com.

1. Základní ustanovení

 • 1.1. Obchodní korporace DOMESTAV s.r.o., IČO: 63479711, se sídlem Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20757 (dále jako „dodavatel“) provozuje na svých internetových stránkách www.domestav.cz, www.domestav.sk, www. domestav.de, www.domestav.at a www.domestav.com internetový obchod (dále jako „e-shop“) a za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jako „zákazník“) na základě smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu prodávajícího vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NOZ“).
 • 1.2. Dodavatel prohlašuje, že je možné upravit v každém jednotlivém případě odchylné podmínky prostřednictvím smlouvy. V takovém případě mají odchylné podmínky přednost před příslušnými ustanoveními ve všeobecných obchodních podmínkách.
 • 1.3. Všeobecné obchodní podmínky se týkají vztahů mezi dodavatelem, jakožto podnikatelem, a zákazníkem, jež má v úmyslu zakoupit od dodavatele zboží a není přitom právnickou osobou, ani osobou, která zboží objednává v rámci své samostatné výdělečné činnosti, anebo podnikatelské činnosti.
 • 1.4. Dodavatel prohlašuje, že všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, a to ve znění platném v době odeslání objednávky. Jak smlouva, tak všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Registrace zákazníka

 • 2.1. Zákazník je oprávněn nakupovat v e-shopu dodavatele po předchozí registraci na internetové stránce dodavatele. Dodavatel umožňuje zákazníkovi nakoupit zboží uvedeném v e-shopu dodavatele i mimo registraci přímo z webového rozhraní e-shopu.
 • 2.2. V případech uvedených v čl. 2.1 VOP odpovídá zákazník za pravdivost a správnost identifikačních údajů uvedených v příslušném formuláři. Dodavatel prohlašuje, že identifikační údaje zákazníka uvedené v příslušném formuláři považuje za pravdivé a správné. Po první registraci na e-shopu dodavatele je zákazník oprávněn se následně přihlašovat prostřednictvím jím zvoleného uživatelského jména a hesla. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací potřebných k přístupu do svého vlastního účtu na webovém e-shopu dodavatele.

3. Proces uzavření smlouvy

 • 3.1. D