Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

Zásady zpracování osobních údajů

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás. 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
DOMESTAV, s.r.o.
Špitálka 23
602 00 Brno

IČ: 63479711
DIČ: CZ63479711
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 20757.

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které DOMESTAV shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení. Na dodržování všech zásad ochrany osobních údajů u nás dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), na kterého se můžete v případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů kdykoli obrátit.

DOMESTAV, s.r.o.
Turgeněvova 9
618 00 Brno
Email: gdpr@domestav.cz

Níže si Vás dovolujeme detailně informovat o tom, co ochrana osobních údajů představuje a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje ve společnosti DOMESTAV.


GDPR – CO TO JE?

GDPR, česky obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v České republice nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
To znamená, že právní rámec ochrany osobních údajů zde fungoval i do 25. 05. 2018 a osobní údaje byly chráněny i doposud. Toliko nová úprava rozšiřuje práva dotčených osob na ochranu osobních údajů a povinnosti těch subjektů, které osobní údaje zpracovávají.
Fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, se pro tyto účely říká subjekt údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
GDPR rozděluje osobní údaje do dvou kategorií – obecné a zvláštní. Co se týče Vás, našich zákazníků a smluvních partnerů, tak DOMESTAV zpracovává osobní údaje pouze obecné.

PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  • V DOMESTAVU zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytnutí profesionálních služeb a komfortní obsluhy. Zároveň musíme při zpracování dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy.
  • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.

Rozsah zpracovávaných údajů:

  • Identifikační: jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ, přihlašovací jméno a heslo v našich webových stránkách
  • Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa
  • Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných zásilkách, údaje o případných reklamacích, ú